متن آهنگ

text xaniar man milioner nistam | متن آهنگ