متن آهنگ

text xaniar akhm aslan behet nemiad | متن آهنگ