متن آهنگ

text hamid askari to baes shodi | متن آهنگ