متن آهنگ

text damahi band sambaye bahar | متن آهنگ