متن آهنگ

text damahi band mordan mardane | متن آهنگ