متن آهنگ

text damahi band mahale khamooshan | متن آهنگ