متن آهنگ

text behzad leito nagoo messe oonam | متن آهنگ