متن آهنگ

text babak jahanbakhsh halam khoobe | متن آهنگ