متن آهنگ

text ashvan shamaro roshan kon | متن آهنگ