متن آهنگ

text ali zande vakili paadari | متن آهنگ