متن آهنگ

lyrics yadam toro faramosh Gdaal | متن آهنگ