متن آهنگ

lyrics oon manam siamak abbasi | متن آهنگ