متن آهنگ

lyrics mordan mardane damahi band | متن آهنگ