متن آهنگ

lyrics lenjo biveh damahi band | متن آهنگ