متن آهنگ

lyrics ki joz to mehran atash | متن آهنگ