متن آهنگ

شعر الکل اینجا ممنوعه امیر تتلو | متن آهنگ