متن آهنگ

ترانه بهت عادت کردم از محمدذضا گلزار و حامد برادران | متن آهنگ