متن آهنگ

ترانه آهنگ (یار عزیز) بمان گروه داماهی | متن آهنگ