متن آهنگ

ترانه آهنگ هر بار این درو ماکان بند | متن آهنگ