متن آهنگ

ترانه آهنگ تا ازم دور شدی تهی | متن آهنگ