متن آهنگ

ترانه آهنگ به خانه برمیگردیم سپهر خلسه | متن آهنگ